Goede Zorg Dichtbij voor de Noordoost-Twentenaar

TWENTE - Oldenzaal, Losser, Dinkelland en Tubbergen gaan samenwerken om de zorg voor de inwoners op lokaal niveau verder te versterken. Onlangs tekenden de gemeenten hiervoor een intentieverklaring. Nu worden de belangrijke volgende stappen gezet.

Zorg is een zeer belangrijk onderdeel van de samenleving, niet alleen nu maar ook zeker met de toekomstige uitdagingen op het gebied van vergrijzing. Tegelijk moeten we ook steeds meer zorg leveren waardoor kosten onder druk staan. De gemeenten zetten in op diverse concepten: onder meer een educatiecentrum voor senioren, extra tijdelijke verblijfscapaciteit voor kwetsbare ouderen en een geriatrisch expertisecentrum. Deze hebben als doel om onder meer de zelfredzaamheid van burgers en de toegankelijkheid van zorg voor hen te vergroten. Hierbij zal het ziekenhuis Heil der Kranken in Oldenzaal een belangrijke rol spelen. Dit kan dan dienen als verzamelpunt voor veel ontwikkelingen en nieuwe initiatieven.

Planning
De komende maanden werken de partijen aan een gezamenlijk plan van aanpak en zal de financiële haalbaarheid onderzocht worden. Hierbij is ook Wim Gaalman betrokken; de eeuwige 'betrokken burger' die zich ook al jaren ingezet heeft voor behoud van het ziekenhuis in de brede zin. Ook hij is enthousiast over de beoogde insteek: “De werkwijze van de betrokken partijen staat model voor burgerparticipatie in de zorg. Ik zie veel potentie in de beoogde plannen en zie de uitwerking ervan met vertrouwen tegemoet. De burgers zullen daarbij betrokken worden.” De gemeenten hebben hoge verwachtingen van deze plannen.

Meer berichten
 
Auto zoeker