Aankoop laatste perceel voor realisatie tweede fase Stakenbeek

OLDENZAAL - De gemeente is bezig met de ontwikkeling van het woongebied Stakenbeek. De eerste fase is bijna afgerond en de voorbereidingen voor de tweede fase - het gebied tussen de Helmichstraat, Parallelstraat, aan de achterzijde van de woningen aan de Boerskottenlaan en de Stakenbeek - zijn gestart.

Met de eigenaren binnen dit gebied zijn gesprekken gevoerd over de aankoop van percelen. De gemeente heeft overeenstemming bereikt over de aankoop van Helmichstraat 35. Met de aankoop van dit perceel zijn alle benodigde gronden in eigendom van de gemeente. Zoals ook opgenomen is in het Masterplan Oldenzaal Centraal wil de gemeente het verouderde bedrijventerrein bij de Stakenbeek herontwikkelen voor woningbouw en voorzieningen. Het overgrote deel van de hiervoor benodigde gronden is al door de gemeente aangekocht. De gemeente heeft nu ook overeenstemming bereikt over de aankoop van Helmichstraat 35 waarin Velthuis Tegelwerken gevestigd is. Zij kunnen nog tot 1 januari 2022 in het pand blijven.

Ontwikkeling woongebied
Het woongebied Stakenbeek wordt ontwikkeld tot een mooie woonlocatie aan de rand van het centrum. De ontwikkeling bestaat uit twee fases. Fase 1 het gebied gelegen tussen de spoorlijn, de Helmichstraat, de Stakenbeek en de Burgemeester Wallerstraat/Spoorstraat wordt nu ontwikkeld. Hier worden woningen gebouwd variërend van appartementen (in de huur- en koopsfeer) tot rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrije kavels. De gemeente is gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van het bestemmingsplan voor fase 2. Dit is het gebied tussen de Helmichstraat, Boerskottenlaan, spoor en de Stakenbeek. Het aangekochte pand ligt binnen dit gebied. Meer informatie is te vinden op: www.oldenzaal.nl/stakenbeek

Lange adem
De herontwikkeling van dit gebied was een plan met een lange adem; de gemeente had het al geruime tijd op de prioriteitenlijst staan om hier wat mee te doen. De timing is hopelijk gunstig; de huidige crisis kan immers nadelige gevolgen hebben voor de woningbouwplannen op korte en langere termijn.

Meer berichten
 
Auto zoeker