Foto: Hans Engbers - Schutterstock.com

Oldenzaal moet keuzes maken op financieel vlak

OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal moet naar verwachting dit jaar weer diverse keuzes maken om de begroting rond te krijgen. Afgelopen week maakte de gemeente bekend dat ze 2019 afsluiten met een negatief financieel resultaat van ruim 2,7 miljoen euro. En de huidige crisis draagt niet bij aan een positief toekomstbeeld op korte termijn.

De gemeente Oldenzaal voerde de afgelopen jaren best goed financieel beleid ten opzichte van andere gemeenten. Een financiële terughoudendheid die belangrijk was om reserves op peil te houden. Maar, net als voor u als inwoner, zijn er ook voor de gemeente wel eens onverwachte tegenvallers.

Te kleine bijdrage
Het negatieve resultaat komt ook niet geheel als een verrassing voor de gemeente. Zo ontvangt de gemeente nog steeds te weinig geld van het Rijk om de taken in het sociaal domein uit te voeren. Hieronder vallen de participatiewet, WMO en jeugdzorg. Taken die ook zelf steeds duurder worden.

Veel investeringen
De gemeente benadrukt dat er ook juist veel positiefs bereikt is het afgelopen jaar. Zo zette Oldenzaal ook veel in op het realiseren van een schone en veilige leefomgeving voor alle Oldenzalers. Zo werd geïnvesteerd in de openbare ruimte rond winkelcentrum De Thij, de inrichting van de Stadstuin is vernieuwd, verkeersknelpunten zoals de Thorbeckestraat worden aangepakt en de gemeente renoveerde diverse riolen om in te spelen op de klimaatverandering.

Blijven investeren
De gemeente blijft ook dit jaar wel investeren in de binnenstad. De afgelopen jaren werd een actieplan in werking gezet om de levendigheid en leefbaarheid in de binnenstad te vergroten, maar ook om winkels vast te houden. Dit is juist in deze huidige crisistijd erg belangrijk. Zo werden diverse gevels verbeterd, nam leegstand af en krijgt In den Vijfhoek de langverwachte revitalisering.

Meer berichten
 
Auto zoeker