Bijdrage van Oranje Fonds voor Impuls

OLDENZAAL - Welzijnsinstelling Impuls heeft een bijdrage van 5.000 euro ontvangen van het Oranje Fonds. Het geld komt ten goede aan de diverse initiatieven die opgezet zijn om Oldenzalers te helpen in de huidige crisistijd.

De bijdrage van maximaal 5.000 euro werd toegekend voor het project 'Samen zijn we Oldenzaal, van jong tot oud'. De afgelopen weken werden veel initiatieven in gang gezet. Zo zijn tientallen vrijwilligers bezig om anderen die aan huis gekluisterd zijn te helpen. Impuls is de verbindende partij tussen de inwoners, initiatieven, vrijwilligers, verschillende organisaties en gemeente. Er zijn inmiddels meerdere concrete acties opgezet. Zo ontvangen momenteel 800 ouderen en mantelzorgers een wekelijkse nieuwsbrief. Vrijwilligers van Impuls leveren deze persoonlijk af; zij maken een praatje en kijken waar hulp nodig is. Binnenkort krijgen zij een puzzelboekje. Verder werden kinderen uit minimagezinnen verrast met een attentie.

Meer berichten
 
Auto zoeker