Foto:

Hoe staat De Thij er voor?

OLDENZAAL - De wijk De Thij is momenteel volop in beweging. De afgelopen jaren zijn veel plannen in werking gezet om de wijk mooier, levendiger en toekomstbestendig te maken. Inmiddels beginnen deze investeringen hun eerste vruchten af te werpen.

Vorige week vrijdag werd door Linda Mensink en Bé Hooiveld, twee buurtbewoners van De Thij, het boekje 'Kijk op de Wijk, De Thij 9.1' overhandigd aan de burgemeester en wethouders. Het boekje is gemaakt door de Werknemers Groepering Oldenzaal. De politieke fractie stelde het samen aan de hand van gesprekken die gevoerd zijn met inwoners en maatschappelijke organisaties in de buurt.

Toekomstbestendig
Er zijn vele gesprekken gevoerd met Thij-bewoners met als centrale thema "Kijk op de wijk". Daarnaast is er gesproken met scholen, instellingen, organisaties enz. Alle gesprekken hebben een schat aan informatie opgeleverd met veel ideeën, aanknopingspunten en mogelijke oplossingen. De informatie is gebundeld in een aantal thema's: verkeer, tunneltje, Paal 12, Hulsbeek, ontmoetingsplek jongeren/jeugd, speelplekken jeugd, wensen ouderen, rol WBO, oppimpen van de wijk, verbinden van zowel hardware als software.

Bewonersvisie
Uiteindelijk is het boekje met als titel "Kijk op de wijk, De Thij 9.1" het resultaat. Laat duidelijk zijn dat het geen boekje is met een wijkvisie van de WG. Het is een product van de bewoners van De Thij zelf met bouwstenen om van een wijk met een 9.0 een wijk met 9.1 te maken. De overhandiging vond plaats door Linda Mensink en Bé Hooiveld. De WG is er van overtuigd dat "Kijk op de wijk, De Thij 9.1" het college en ambtelijk apparaat van de gemeente Oldenzaal gaan helpen bij het maken van plannen voor De Thij. Het wordt ook verspreid onder de vele partners en gespreksdeelnemers in de wijk en is ook digitaal te downloaden vanaf op de website van WG Oldenzaal: www.wgoldenzaal.nl. Als er vragen of opmerkingen zijn over "Kijk op de wijk, De Thij 9.1" kan contact opgenomen worden met WG Oldenzaal via het mailadres secretariaat@wgoldenzaal.nl. De WG wil graag met u in gesprek gaan.

Meer berichten
 
Auto zoeker