Foto:

Oude Oldenzaalsestraat gaat dicht

OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal wil de Oude Oldenzaalsestraat die zich afsplitst van de N343 afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente neemt het ingrijpende besluit omdat eerdere verkeersremmende maatregelen niet werken.

De afgelopen jaren deden aan- en omwonenden van de Oude Oldenzaalsestraat al vaker hun beklag bij de gemeente Oldenzaal. De straat loopt vanaf de N343 naar de Weerselosestraat.

Eerdere maatregelen
In 2006-2007 werd al gepraat over het afsluiten van deze straat en een andere sluiproute via de Ootmarsumsedijk. Uiteindelijk werd besloten om de Ootmarsumsedijk wel af te sluiten, maar op de Oude Oldenzaalsestraat eerst nog verkeersremmende maatregelen te proberen in combinatie met een lagere snelheid. Zo werden enkele wegversmallingen geplaatst en de maximumsnelheid ging omlaag naar 30. Je hoeft uiteraard geen helderziende te zijn om aan te voelen dat dit niet werkte. Automobilisten zagen in de 30 hooguit een suggestie en de wegversmallingen waren een leuke uitdaging voor de sportieve rijder.

Weg afsluiten
De gemeente is nu van plan om de Oude Oldenzaalsestraat fysiek af te sluiten met een barrière, waardoor doorgaand gemotoriseerd verkeer niet meer mogelijk is. Fietsers kunnen dan nog wel gebruik blijven maken van de weg. Het besluit kon nu genomen worden, omdat destijds toegezegd is om een afsluiting te realiseren wanneer er minimaal 1.000 voertuigen per etmaal over deze weg gaan of wanneer er consistent onveilige situaties ontstaan. Recente verkeerstellingen uit 2019 wijzen uit dat zo'n 1.150 auto's per etmaal over de Oude Oldenzaalsestraat rijden. Het gevolg van een afsluiting is dat de verkeersintensiteit op de Essenlaan zal toenemen. Uit verkeersanalyses blijkt dat zowel de Essenlaan als het verkeerslicht op het kruispunt met de provinciale weg N343 deze extra intensiteit probleemloos aankunnen. De totale omleiding bedraagt ongeveer 1000 meter, de extra reistijd is tussen de 50 en 70 seconden. Bewoners rondom de Oude Oldenzaalsestraat zijn inmiddels door de gemeente geïnformeerd over deze plannen. Als de besluitvorming goed verloopt kan de weg in het tweede kwartaal van 2020 afgesloten worden.

Meer berichten
 
Auto zoeker