Foto:

Column: WMO, bron van zorg

OLDENZAAL - Enkele jaren geleden werden ze met vele lofuitingen aangekondigd en binnengehaald. Certificaten uitgereikt en in de bloemetjes gezet. Een groep gemotiveerde KBO – PCOB leden (vrijwilligers) die bereid waren en zijn bijdragen te leveren in het sociale domen van de gemeenten waarin ze wonen.

Als vrijwillige ouderenadviseur wilden ze er dan ook toe doen. Zorg dragen en een bijdrage leveren aan het welzijn van senioren. Ze wilden en willen er zijn voor de oudere. Een dankbare en belangrijke opgave. Immers, het is belangrijk dat het goed gaat met de senioren.

Vitale oudere
Dat ouderen maar niet worden gelijkgesteld aan aftakeling en verval, maar gezien en beleefd worden als een inspirerende levensfase, met nieuwe kansen en mogelijkheden (Project Kwik Zilver). Dat is het doel. Wij ouderen kunnen, wanneer de relaties in de familie- en vriendenkring goed zijn, rekenen op steun en ondersteuning. Maar niet iedereen beschikt over een ondersteunend netwerk.

Bron van zorg
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is een grote bron van zorg, las ik deze week in Tubantia. Vele gemeenten kampen met oplopende tekorten in het sociale domein. In de gemeente Goor kampt men zelfs met een negatieve cultuur en de WMO is daar ook een grote bron van zorg. Ook in Oldenzaal maakt men zich zorgen. De financiële positie ziet er minder positief uit dan men had gedacht. Het reservepotje van de gemeente slinkt. Het tekort op het sociaal domein loopt op en daar maakt wethouder Evelien Zinkweg zich ook zorgen over.

VOA-inzet
Toch zou men een aanzienlijke besparing kunnen doorvoeren, door het werk van VOA's (vrijwillig ouderen adviseurs) te promoten en goed af te stemmen met de professionele organisaties en de gemeente-ambtenaren. Omdat de VOA's zich buitenspel voelden gezet, zijn ze in vele gemeenten afgehaakt. Een ongunstige ontwikkeling. Ze zijn gedegen opgeleid en geschoold. Niet alleen besparingen kunnen worden bereikt, de laagdrempelige benadering van de geschoolde VOA kan veel zorg vroegtijdig wegnemen. Wilt u eens met een vrijwillig ouderenadviseur van de ouderenbond praten dat kan, bel 0541-517896. of zie www.voa.oldenzaal.nl

Kaatjeknip. januari 2020.

Lees ook: Hart van Senioren in februari 2020.

Meer berichten
 
Auto zoeker