<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195227&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto:

Aanpassingen wandelroutes in het Springendal

HEZINGEN/ OOTMARSUM - In natuurgebied Springendal - ten noorden van Ootmarsum - is een populaire wandelroute verlegd. Staatsbosbeheer neemt in dit gebied maatregelen voor het behoud van natuurwaarde én het verbeteren van de de veiligheid voor de recreant.

Op de meest belopen wandelroute van het Springendal, de 'groene' Bronnenroute, zijn onlangs een aantal wijzigingen doorgevoerd. De route is op een aantal locaties verlegd. Het verleggen is natuurlijk niet zonder reden gebeurd. De aanpassingen die het afgelopen jaar op het gebied van natuurherstel zijn gedaan boden ook op recreatief vlak nieuwe kansen. Zo zijn er holle wegen gecreëerd door middel van nieuw aangelegde akkers, aangroeiende heidevelden en recentelijk aangeplante boszomen en houtwallen. Deze holle wegen versterken de beleving van het landschap van het Springendal, maar bieden ook een oplossing voor het creëren van balans tussen natuurwaarde, landschappelijke beleving en (intensief) gebruik door recreanten.

Eikenlaan
Dit vraagstuk speelt ook bij de prachtige laan Amerikaanse eiken in het midden van het Springendal, bekend als het 'laantje met het Mariabeeldje'. In deze eiken zit een te groot percentage dood hout om de veiligheid van de recreant te kunnen waarborgen. Er moest een afweging worden gemaakt tussen recreatief gebruik met grondige aanpassingen waardoor de laanstructuur en hoge natuurwaarde verloren zouden gaan óf geen recreatief gebruik met behoud van het grote aandeel dood hout, dat als leefomgeving voor de flora en fauna functioneert. Het is een schuilplaats en bron van voedsel voor diverse dieren (vogels vinden er bijvoorbeeld larven) en schimmels/ paddestoelen kunnen er volop groeien. In dit geval is uiteindelijk gekozen voor de tweede optie zonder reacreatief gebruik. Voor de werkzaamheden wordt het laantje daarom een dezer weken afgesloten voor publiek. Dit specifieke geval is een duidelijk voorbeeld van de zoektocht naar balans tussen het beschermen van de natuur enerzijds en de beleving voor de recreant anderzijds. Natuurbehoud en recreatie zijn beide hoofdtaken van Staatsbosbeheer.

Sanering
Er zijn meerdere paden in het Springendal en op de Braamberg die gesaneerd zullen worden. Het gaat in tegenstelling tot de eikenlaan om weinig belopen paden. Deze worden teruggegeven aan de natuur, zodat grotere rustgebieden voor plant en dier ontstaan. Het totaal aantal wandelpaden neemt zodoende af, maar de beleving en toegankelijkheid van de overgebleven routes worden verbeterd.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195227&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375509&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195233&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195244&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302627&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375508&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949559&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195228&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>