<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195227&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Leon de Man

Franciscusschool en Carmellyceum straks monumenten

OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal wil de Franciscusschool en het Carmellyceum aanwijzen als gemeentelijk monument. Op deze manier behouden beide panden hun monumentale waarden.

Het aanwijzen als gemeentelijk monument heeft diverse concrete voor- en nadelen. Zo moet het monumentale karakter behouden blijven bij eventuele verbouw van de panden, maar tegelijk worden hiermee wel de mogelijkheden voor verbouw en sloop ingeperkt. De Monumentenraad adviseerde het college van Burgemeester en Wethouders om te laten onderzoeken of het pand dusdanig interessant is om het aan te wijzen als monument. Het Oversticht gaf een positief advies na het onderzoek; beide scholen komen in aanmerking als gemeentelijk monument.

Beschermde status
Momenteel vallen de scholen al onder een 'voorbescherming' via de Erfgoedverordening 2010. Dit is van kracht tot de gemeente de panden definitief aanwijst als monument. Dit is om te voorkomen dat gedurende de procedures de scholen onherstelbaar worden beschadigd of ondeskundig worden gerestaureerd. Belanghebbenden (de eigenaren van de schoolpanden) zijn geïnformeerd over het voorgenomen besluit en kunnen eventuele bezwaren op het voornemen kenbaar maken aan het college. Lang niet iedere eigenaar is voorstander van het aanwijzen als monument, omdat hiermee hun vrijheid om het pand te verbouwen of aan te passen sterk ingeperkt is. Uiteindelijk neemt het college een besluit over de aanwijzing waarbij zij rekening houden met eventueel ingediende zienswijzen.

Rijke geschiedenis
De scholen hebben een rijke geschiedenis, die op zich al interessant is. Het Carmellyceum werd opgericht in 1922; de paters van het naastgelegen Karmelietenklooster waren de eerste docenten. De school groeide door de jaren heen uit tot een bredere onderwijsorganisatie met diverse vestigingen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195227&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195244&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195228&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>