Foto:

Vier kerst met het themakoor Triple One

OLDENZAAL - Wie de repetitie van het themakoor Triple One bezoekt, waant zich in eerste instantie in een kippenhok. Kakelende dames, vrolijk, luidruchtig en blij gestemd. Het zijn de heren in het koor die minder opvallen in deze pauzemomenten.

Anders is het wanneer dirigent Hans Schokker zijn dirigeerstok hanteert. Dan is er puur samenzang en harmonie. Afgelopen week hadden Heidie en Gonny, twee leden van het koor, mij uitgenodigd. Ze wilden graag wat aandacht in de Hart van Oldenzaal, om het 45-jarig bestaan van het koor aan te kondigen met speciale aandacht voor de Kerstviering.

Achtergrond
Het koor werd in 1974 opgericht als jongerenkoor onder de naam Joko 3 met als opdracht het verzorgen van muzikale ondersteuning en het zingen van liederen die werden gevraagd bij de themavieringen bij de gebedsdiensten in de Drie Eenheidskerk te Oldenzaal. Omdat het koor verouderde werd de naam Joko 3 veranderd in Triple One. (Drie-eenheid). Dit jaar bestaat het koor 45 jaar en de feestelijke viering zal volgend jaar plaatsvinden.

Kerstviering
Om dit luister bij te zetten en de trouwe fans van het koor nu mee te laten genieten, is er een Kerstviering in voorbereiding. Medemens in onze wereld, eenzaam maar niet vergeten, het Kerstkind komt ook voor jou. Dat zijn de thema's bij de themaviering op 24 december aanstaande. Het koor Triple One en de vrijwilligersgroep van de Geloofsgemeenschap van de Mariakerk brengt iedereen bijeen om te bidden en zingen rond de geboorte van het Kerstkind. Deze kerstviering wordt gehouden op dinsdagavond 24 december, aanvang 19.00 uur. De kerk is geopend om 18.30 uur en u bent van harte welkom. Plaats: Mariakerk te Berghuizen. Kom op tijd, een plaats reserveren is niet mogelijk. Ze treden ook op zondag 15 december op in het winkelcentrum de Vijfhoek aanvang 13.00 uur.

Foto/tekst: Martin Meijerink

Meer berichten
 
Auto zoeker