Foto: render van voorlopig ontwerp Vondersweijde
Foto: render van voorlopig ontwerp Vondersweijde (Foto: voorlopig ontwerp Vonderseijde)

Belangrijke stap voor Vondersweijde

OLDENZAAL - Deze week is een belangrijke stap gezet voor de toekomst van sportcomplex Vondersweijde. De gemeenteraad ging maandag na uitgebreid beraad akkoord met de notitie voor toekomstige exploitatie en het voorlopig ontwerp voor revitalisatie van het sportcentrum.

Al in 2017 werd besloten om het verouderde sportcomplex een uitgebreide revitalisatie te geven. De afgelopen jaren kwamen immers steeds vaker gebreken naar boven en ook voldeed het sportcentrum niet meer aan de moderne wensen en eisen.

Participatie
Een belangrijk onderdeel van het proces en de raadsbehandeling afgelopen maandag was het participatietraject. De gemeente ging vaak in gesprek met gebruikers om te komen tot een breed gedragen concept voor de toekomst. Maar, zo gaf ook de wethouder toe, het is nooit een geheel vlekkeloos proces. Zo werden squashers niet echt betrokken in dit participatietraject. Toch leverde het als geheel goede inzichten op.

Tegenslagen
Bij het planningsproces waren er ook tegenslagen voor de gemeente. Zo is de afgelopen tijd al vaker gepraat over de beweegbare bodem van het wedstrijdbad. Aanvankelijk werd rekening gehouden met het vervangen van de aansturingsinstallatie, maar niet de bodem zelf. Uit onderzoek bleek echter dat ook de bodem vervangen moet worden, wat vraagt om extra investeringen. Ook moeten andere items zoals de zoutelektrolyse vervangen worden in plaats van gerenoveerd. Met ook hier weer: extra investeringen.

Vervolg
Nu de gemeenteraad het voorlopig ontwerp vastgesteld heeft kan men door naar de concrete invulling met hoe het er echt uit gaat zien. Het voorlopig ontwerp zal uitgewerkt worden naar een definitieve versie, waarover de gemeenteraad zich dan nogmaals kan buigen. Wie meer wil weten over de gemeentelijke afwegingen of graag aanvullende informatie wil zien over de toekomstplannen kan ook kijken op www.oldenzaal.raadsinformatie.nl

Meer berichten
 
Auto zoeker