Foto:

CDA Dinkelland praat over stikstofcrisis

DINKELLAND - Afgelopen zaterdag is het CDA op bezoek geweest bij Loonbedrijf Wassink in Breklenkamp. De middag stond in het teken van de gevolgen van de PFAS- en stikstofproblematiek. Familie Wassink ontving Tweede Kamerlid Maurits von Martels, Statenleden Karin van der Toorn en Bouwien Rutten, en het CDA Dinkelland op hun bedrijf.

Het gesprek stond in het teken van Natura 2000-gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld met een brede invalshoek voor de problemen die er spelen rond dit soort gebieden. Raymond Niehof trapte het gesprek af. Hij is lid van het gebiedsproces. ''In Nederland worden er maatregelen getroffen om de natuur te versterken, terwijl er net over de grens in Duitsland een varkensstal wordt gebouwd.'' Uit cijfers van de provincie blijkt dat meer dan 60 procent van de stikstof dat neerslaat in Bergvennen & Brecklenkampse Veld uit Duitsland komt. ''Dat is niet uit te leggen'', vindt Tweede Kamerlid Maurits von Martels.

Grote gevolgen
Maarten Zwiep (melkveehouder), Martin Niehof (aannemer), Denise Stadman (Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp) en Stefan Wassink (loonwerker) nemen de CDA-volksvertegenwoordigers mee in de gevolgen voor hun onderneming. ''Veel bedrijven hebben werk in de landbouwsector, daarom zijn wij ook meegegroeid met de wet- en regelgeving'', legt Martin Niehof uit. ''Maar zijn de investeringen nu voor niets geweest, als blijkt dat er straks bijna geen agrarische bedrijven meer in Dinkelland kunnen bestaan?'' Daarnaast staat de leefbaarheid in de dorpen onder druk. De medewerkers van de ondernemers wonen in de buurt. Zij en hun gezinnen worden ook getroffen, geeft Niehof aan.

Brede context
''Meer boerenverstand in de politiek is actueler dan ooit'', zei Maurits von Martels. Als Tweede Kamerlid (CDA) is hij sinds kort woordvoerder op natuur en milieu. ''In Europees verband hebben we afgesproken om de natuur te beschermen, alleen zijn wij gaan tuinieren in ons eigen beleid. We zijn te ver gegaan.'' Von Martels vindt het goed dat de minister heeft toegezegd te gaan praten in Brussel om te kijken of alle Natura2000 gebieden de beschermde status moeten houden. Het is een misvatting dat wanneer een natuurgebied wordt onttrokken aan het Natura2000, de natuur niet meer wordt beschermd. ''Naast dat we boeren moeten ondersteunen om emissie te reduceren, moet er kritisch worden gekeken naar het aantal Natura2000 gebieden.''

Meer berichten
 
Auto zoeker