Staat van je straat

OLDENZAAL - Klimaatverandering heeft ook een groot effect op de Oldenzaalse straten. De gemeente doet al veel om problemen door extreme regenval tegen te gaan, maar inwoners kunnen ook zelf veel doen. Om hen een beter inzicht te geven is nu ook de handige tool Staat van je Straat opgezet.

Via de speciale website oldenzaal.nl/staatvanjestraat is te bekijken welk risico uw straat precies loopt. Er worden dan labels van A tot en met E aangegeven voor vier belangrijke thema's: hitte, droogte, overstroming en wateroverlast. Bij 'hitte' moeten we denken aan hittestress. Zo zal een straat met veel betegelde tuinen hitte langer vasthouden dan een hele groene straat. Ook wateroverlast heeft hiermee te maken - een betegelde tuin laat water moeilijker door naar de bodem, waardoor overlast kan ontstaan. Op het gebied van droogte baseert de gemeente zich op mogelijke schade aan gebouwen, wegen en leidingen.

Zelf iets doen
De gemeente Oldenzaal is al actief om stappen te ondernemen in de diverse thema's. Zo zijn veel straten inmiddels voorzien van gescheiden riolering voor vuil- en regenwater. Inwoners kunnen zelf onder meer hun tuin groener maken en een regenton plaatsen om overtollig water op te vangen. De afgelopen tijd zijn al campagnes gevoerd voor dit doel.

Meer berichten
 
Auto zoeker