Schademeldingen Faunabeheer

TWENTE - Iedereen heeft er wel een verhaal over. Schade aangebracht door wild aan bezit of omgeving. Maar dat werd tot nu niet centraal bijgehouden. Daarom komt er nu een centraal meldpunt om al deze verhalen op een plaats te verzamelen.

Schade door fauna komt in veel verschillende vormen voor. Het kan bijvoorbeeld gaan om vogels die een rieten dak beschadigen. Maar ook reigers die een hele vijver leegvissen of een steenmarter op zolder vallen onder de categorie faunaschade. Tot nu toe was er nog geen centrale plek om deze schade te melden. Nu kan dat dus wel. Onder het motto meten is weten kan meer inzicht verkregen worden over welke overlast waar plaats vindt.

Beeld creëren
van de schade

Door een beter beeld te vormen kan er in de toekomst ook beter ingezet worden op beheeracties. Jagers konden die incidenten al melden, maar nu kunnen particulieren dat dus ook. Daarbij is het altijd goed als u ook foto's heeft van de schade, maar als u die niet heeft kunt u ook een melding maken. Zo wordt het beeld van de schade zo breed en precies mogelijk. Hoe meer informatie hoe beter. Op de website www.faunaschade.nl kunt u, na het aanmaken van een account, direct en kosteloos melding maken van schade door wilde dieren.

Inzicht verkrijgen
Het doel is dus tweezijdig, het registreren van schade die al plaats heeft gevonden, maar ook het bieden van informatie aan onder meer beleidsmakers. Zo kunnen zij in de toekomst beter anticiperen op overlastgevend wild. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen die schade ondervindt dit gaat melden. Kent u iemand met schade door vogels of zoogdieren en heeft hij of zij de schade nog niet gemeld? Dan kunt u ze ook wijzen op de website voor schademelding.

Meer berichten
 
Auto zoeker