Losser investeert in meer wegenonderhoud

Losser investeert in meer wegenonderhoud

LOSSER - De gemeente Losser gaat wat meer investeren in wegenonderhoud. Naast een verhoging van het jaarlijkse budget trekt de gemeente ook eenmalig een grote zak extra geld open om achterstallig onderhoud weg te werken.

Losser heeft als gemeente met veel buitengebied ook veel wegen en dus ook veel benodigd onderhoud. Zo heeft Losser ruim 2.010.000 vierkante meter verhardingen in beheer, waarvan bijna de helft van asfalt. Ook heeft de gemeente veel wegen en paden die halfverhard en onverhard zijn. Dit alles vergt een grote hoeveelheid onderhoud om zowel veilig als aantrekkelijk te zijn. In de afgelopen 40 jaar is het aantal wegen in Losser fors gegroeid. De verwachting voor de komende vijf jaar is dat er jaarlijks nog zo'n 6.000 vierkante meter verharding per jaar bij zal komen.

Meer geld
De gemeente gaf tot nu toe jaarlijks 1.120.000 euro per jaar uit aan dit onderhoud. Dit zal vanaf volgend jaar verhoogd worden met nog eens structureel 220.000 euro extra. Er zal ook een reserve ingesteld worden voor de toekomstige vervanging van wegen. Om ook het achterstallig onderhoud goed weg te werken trekt de gemeente eenmalig ruim 1.660.000 euro uit om dit aan te pakken. "Ik ben blij dat we extra budget hebben voor wegen en daarmee een impuls kunnen geven aan het wegenonderhoud. Veiligheid staat daarbij voorop. Bij het onderhoud gaan we zo veel mogelijk uit van duurzame, ecologisch vriendelijke en efficiënte oplossingen", aldus wethouder Jaimi van Essen.

Onderhoud belangrijk
De afgelopen jaren heeft de gemeente doelbewuste keuzes gemaakt en móeten maken over het onderhoud aan de wegen. Er moest immers meer gedaan worden met minder middelen. En wanneer een weg dan een wat lagere prioriteit had, werd ook het onderhoud teruggeschroefd naar een lager pitje. Het nadeel van zo'n strategie is wel dat wegen hoe dan ook slijten en uiteindelijk toch onderhoud nodig hebben. Goed onderhoud is niet alleen van groot belang voor de veiligheid van alle weggebruikers, het draagt ook bij aan de totale aantrekkelijkheid.

Meer berichten
 
Auto zoeker