<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195227&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Het CDA ziet geen afval, maar grondstoffen en energie!

TWENTE - Komende week valt er veel te kiezen; op woensdag 20 maart mogen we naar de stembus voor het Algemeen Bestuur van het Waterschap Vechtstromen, evenals de Provinciale Staten.

Het Waterschap Vechtstromen zet zich in brede zin in voor voldoende en veilig water, met oog voor mens en natuur. Zo zuiveren zij rioolwater en zorgen ervoor dat de gevolgen van te veel of te weinig water voor mens en natuur beperkt blijven. Het CDA zet in haar verkiezingsprogramma sterk in op duurzaam waterbeheer. Dit gaat echter om veel meer dan alleen voldoende water vasthouden bij droogte en overlast bij te veel water voorkomen. Ook het water zelf biedt mooie kansen. Zo is het dankzij nieuwe technieken steeds beter mogelijk om grondstoffen terug te winnen uit afvalwater. Er gaat nu nog veel verloren; zoals fosfaat, stikstof, bio-plastic en cellulose uit toiletpapier. Grondstoffen die hergebruikt kunnen worden voor nieuwe producten.

Foute benaming
"Afvalwater bestaat eigenlijk niet", zo benadrukt José Seijger, huidig Algemeen Bestuurslid van het Waterschap Vechtstromen en kandidaat voor het CDA. "We halen steeds meer van deze grondstoffen uit het water. Daarnaast gebruiken we zuiveringsslib als energiebron bij de Energiefabriek in Hengelo en Twents bermmaaisel langs ons water wordt al ingezet als bodemverbeteraar. Dankzij nieuwe innovaties is er nog véél meer mogelijk de komende jaren." Het CDA ziet dan ook veel mogelijkheden om de rol van het Waterschap als energie- en gronstofleverancier te versterken. Er zijn echter nog wel praktische barrières, zoals hinderende wet- en regelgeving voor gebruik van teruggewonnen producten, wat zeker teruggedrongen moet worden.

Samenwerking
Het zuiveren van water en terugwinnen van grondstoffen vergt ook steeds meer samenwerking met andere organisaties. Zo zijn kennis- en onderwijsinstellingen actief bezig met nieuwe innovaties. Tegelijk is ook samenwerking met de industrie steeds belangrijker. De vraag naar water neemt nog steeds toe; niet alleen bij agrariërs en traditionele industrie, maar ook in nieuwe bedrijvigheid zoals voor koeling van grote data-centers.

Betaalbaarheid
Dat dit alles grotere investeringen vergt moge duidelijk zijn. Het Waterschap Vechtstromen heeft veel taken en beperkte budgetten. Het doelmatig besteden van geld voor investeringen is dan ook een belangrijk speerpunt. Het terugwinnen van de grondstoffen en energie zou hierin positief bij kunnen dragen; inkomsten die weer terug kunnen vloeien naar verdere duurzame investeringen. Het CDA wil in ieder geval voorkomen dat de burger alle lasten moet dragen; tariefstijgingen moeten beperkt blijven. Door werk van het Waterschap in te passen bij grotere projecten moet een verdere kostenbesparing gerealiseerd worden. Zo kan het Waterschap Vechtstromen méér doen met onze gemeenschappelijke euro's.

Meer informatie
Het CDA laat u graag kennismaken met het uitgebreide verkiezingsprogramma. Kijk voor meer informatie over de speerpunten, kandidaten en meer op de website: www.cda.nl/overijssel. Kijk ook op Facebook: José Seijger of op Twitter: @jseijger. José Seijger hoopt uiteraard dat u op haar stemt komende week, zodat zij en de andere kandidaten door kunnen met dit belangrijke werk, voor nu én later.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195227&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195244&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195228&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>