<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195227&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Mooie bijdrage voor cliëntondersteuning

LOSSER - De Stichting Clientondersteuning Twente (SCOT) mocht onlangs een donatie van 5.000 euro in ontvangst nemen van het RABO Coöperatiefonds NO-Twente.

Het RABO Fonds wil organisaties en initiatieven ondersteunen die bijdragen en ten goede komen aan de lokale gemeenschap. Het fonds wil met deze donatie mogelijk maken dat door middel van voorlichtingsbijeenkomsten in Oldenzaal, Losser en Dinkelland

SCOT
e bijeenkomsten worden
georganiseerd door Stichting Cliëntondersteuning Twente (SCOT) in nauwe samenwerking met lokale organisaties. Ook zullen gemeentelijke medewerkers en organisaties uitdrukkelijk hierbij betrokken worden. Cliëntondersteuning is bedoeld voor mensen die te maken hebben of krijgen met zorg en welzijn. Cliëntondersteuners zijn te zien als wegwijzers in de zorg en verrichten hun werk vanuit een onafhankelijke positie.

Matige bekendheid
Landelijk onderzoek heeft uitgewezen dat deze vorm van ondersteuning nog te weinig bekend is bij burgers. Dit heeft er toe geleid dat de landelijke overheid de komende jaren 55 miljoen euro vrij maakt om de bekendheid te vergroten en tevens mogelijk te maken dat de beschikbaarheid verbeterd wordt. Door middel van deze donatie wordt hiermee een begin gemaakt in genoemde gemeenten. SCOT is in 2015 opgericht en biedt cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie en binnen een aantal gemeenten ook voor mensen die te maken hebben met de Wmo of de Jeugdwet. SCOT is werkzaam binnen de 14 Twentse gemeenten.

Nieuwe taken
De Nederlandse gemeenten kregen de afgelopen jaren steeds meer taken toegeschoven op het gebied van welzijn en zorg. De gemeenten probeerden zo goed mogelijk hun eigen lijn te vinden qua zorg, met een goed aanbod afgewogen tegen de hoge kosten voor dit taakveld. Ook het actief betrekken en goed informeren van inwoners die zorg ontvangen was een belangrijk aspect. Zo zijn er op gemeentelijk niveau participatieraden die zich buigen over de zorgtaken, maar op cliënt-specifiek niveau is er vaak niet direct iemand die onafhankelijk advies kan geven. SCOT voorziet dan ook in een zeer concrete behoefte.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195227&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375509&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195233&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195244&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302627&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375508&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949559&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195228&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>