<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195227&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Herindeling speelplaatsen Hengelose wijken in gang

HENGELO - Vorig jaar heeft de gemeente een besluit genomen over speelvoorzieningen in Hengelo. Vanwege bezuinigingen zullen er speelplekken moeten verdwijnen. Ook worden niet alle speelplaatsen meer optimaal gebruikt vanwege de vergrijzing en het lagere geboortecijfer.

Er is de afgelopen jaren een overschot aan speelplaatsen ontstaan, mensen krijgen minder kinderen dan vroeger en ook is de vergrijzing een feit. In het eerste kwartaal van 2017 was het sterftecijfer hoger dan het geboortecijfer. Het CBS verwacht dat er door de vergrijzing in de toekomst vaker perioden zullen voorkomen waarin het de sterfte hoger ligt dan het aantal geboorten. De nauwelijks gebruikte speelplaatsen zullen echter wel moeten worden onderhouden en er moet gezorgd worden dat ze veilig blijven. Om dit te kunnen blijven doen, is er besloten sommige speelplaatsen te behouden en/of samen te voegen of te verwijderen.

Inspraak van bewoners
Bewoners hebben meegedacht over welke speelplaatsen zouden moeten worden behouden en/of samengevoegd of opgeheven. Deze inbreng heeft een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van het voorstel voor opheffen en samenvoegen. In 2016 en 2017 zijn inloopbijeenkomsten georganiseerd in alle wijken. Bij de beslissingen is rekening gehouden met het aantal kinderen dat in een wijk woont en de verdeling van de speelplaatsen over de wijken. Bewoners die reactieformulieren hebben ingevuld, hebben persoonlijk bericht ontvangen over de uitkomst.

De werkzaamheden
De opheffing en samenvoeging van de speelplaatsen zal plaatsvinden in een tijdsperiode van vier jaar. Van de oude speeltoestellen die worden verwijderd worden degenen die nog goed genoeg zijn voor verplaatsing en hergebruik eerst opgeslagen, daarna volgt herverdeling. De lege plekken die overblijven worden ingezaaid met gras of er worden tegels of klinkers aangelegd. De bankjes die er staan, zullen, mits nog in goede staat, blijven staan. De werkzaamheden zullen in de periode van maandag 9 april tot en met vrijdag 4 mei worden uitgevoerd in de wijken Hasseleres, Slangenbeek en Berflo Es. De direct omwonenden zijn geïnformeerd. De andere wijken zullen later volgen. Voor een overzicht van de te verwijderen speelplaatsen kijkt u op de website van de Gemeente Hengelo.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195227&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375509&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195233&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195244&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302627&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375508&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949559&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195228&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanoldenzaal.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=757" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>