Rikie met haar gouden draaginsigne.
Rikie met haar gouden draaginsigne.

Waardering voor Rikie Schuurman

Algemeen

Afgelopen woensdag was het de ‘Biddag voor Gewas en Arbeid’. Jaarlijks wordt iedere tweede woensdag van de maand maart daar aandacht aan besteed in kerken door heel Nederland.

OLDENZAAL - Er zijn ook kerkgemeenten die aandacht besteden op de zondag daarna, tijdens een speciale gebedsdienst. Zo ook in Oldenzaal; afgelopen zondag werd een bijzondere dienst gehouden in de Hofkerk van de Protestantse Gemeente. Bidden tot God voor het welslagen van de oogst en het werk, maar er werd in de gebedsdienst ook aandacht besteed aan het leven en werken in de eigen gemeente. Aan de economie, de actualiteit in en om Oldenzaal en de wereld in het algemeen en aan personen in het bijzonder.

Er zijn veel vrijwilligers en groepen binnen de kerk gemeenschap. Niet alleen ambtsdragers maar ook veel mensen die op de achtergrond werken. Eén van die groepen die niet zo vaak in de kerk genoemd worden is de groep van de bezoekmedewerkers. Bezoekmedewerkers bezoeken alle oudere gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Vaak rond de verjaardag, maar ook aan het eind van het jaar.

Bezoekmedewerkers vormen de verbindingen tussen de mensen die wel bij de kerk horen maar er dikwijls niet meer kunnen komen. Ze vormen de verbinding met de gemeente en de kerk en vaak ook met het pastorale team en mogelijk ook met de diaconie. De laatste jaren bezoeken ze vooral de oudere gemeenteleden. Waar ambtsdragers na een viertal of achttal jaren meestal afscheid nemen van het werk en het stokje doorgeven, gaan de bezoekmedewerkers door.

Zo ook Rikie Schuurman – Bonke (78); geboren in Lattrop-Breklenkamp. Zij ging door met haar vrijwilligerswerk. Meer dan 45 jaar met passie en met volle overgave en naar tevredenheid en waardering van de mensen die ze bezoekt. In Nederland kennen we de lintjesregen; een mooie waardering vanuit de gemeenschap waarbij de burgemeester de versierselen namens de Koning mag overhandigen. Maar de Protestantse Kerk heeft ook zo een eigen manier om mensen te laten weten dat het werk dat ze verrichten echt gewaardeerd wordt.

Mensen kunnen voorgedragen worden voor een insigne wanneer ze zich vele jaren ingezet hebben ten behoeve van hun lokale kerkgemeenschap. Het draaginsigne in goud werd zondagmorgen uitgereikt aan Rikie Schuurman – Bonke.

Zij verdiende het om na meer dan 45 jaar bezoekmedewerker, volgens een Kerkenraadsbesluit van januari 2023, om op deze manier in het zonnetje te worden gezet. Mooi en bijzonder voor de kerkgemeenschap om op deze manier haar duidelijk te maken dat ze voor het werk in de kerk wordt gewaardeerd.

De oorkonde van de PKN.
Afbeelding
Oldenzaal eert veteranen met Veteranendag 21 mrt., 11:58
Afbeelding
Bevrijdingsconcert in Oldenzaal op 2 april 20 mrt., 10:51
Afbeelding
Donaties aan voedselbank 18 mrt., 14:48
Afbeelding
Column Marleen Bode: Thuis 18 mrt., 14:19
Afbeelding
Miep de Vries viert 98-ste verjaardag 18 mrt., 12:18
Afbeelding
Veel auto-ongelukken door slaaptekort 18 mrt., 10:05
Afbeelding
Informatieavond van Heerenboeren Oale Groond 17 mrt., 16:03
Afbeelding
Meten is weten bij ZVV De Esch 17 mrt., 15:49