Voorzitter Hans Perik van de KBO afdeling Oldenzaal.
Voorzitter Hans Perik van de KBO afdeling Oldenzaal. Foto: Picasa

Samen sterk voor belang senioren

Algemeen

Er zijn in Nederland steeds meer ouderen. Met het vorderen van de jaren ontstaan er ook weer nieuwe uitdagingen; zoals op het gebied van zorg en ondersteuning, maar ook bijvoorbeeld over zingeving. Ouderenbonden en organisaties op lokaal, regionaal en landelijk niveau spelen een belangrijke rol bij het behartigen van hun belangen. Maar ook zijzelf zijn volop in beweging. Voorzitter Hans Perik van KBO Oldenzaal praat ons graag bij over de ontwikkelingen.

OLDENZAAL - KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO-Overijssel bundelen hun krachten in SeniorenNetwerk Nederland. Dit nieuwe netwerk vertegenwoordigt ruim 210.000 leden en is daarmee een krachtige stem van de senioren als het gaat om pensioen, koopkracht, wonen, zorg, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Een gedeeld geloof in de noodzaak van krachtiger opkomen voor de belangen van senioren op landelijk niveau, maar ook de overtuiging dat het bottom-up moet gebeuren en niet vanuit een landelijk hoofdkantoor. Dat vormt de basis voor de samenwerking van de vijf KBO-bonden in Senioren Netwerk Nederland. De bonden beschikken over een fijnmazige, decentrale structuur met veel lokale afdelingen en daarin onderscheidt Senioren Netwerk Nederland zich van andere belangenplatforms.

Twaalf jaar geleden besloot KBO Brabant uit de Unie KBO te treden vanwege vergaande centralisatie-plannen van de landelijke organisatie. Toen was immers al een omgekeerde ontwikkeling zichtbaar: de overdracht van taken in het sociaal domein van het Rijk naar gemeenten. Onlangs besloten KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO Overijssel om per 1 januari 2023 eveneens uit de Unie KBO te treden en als autonome verenigingen met KBO Brabant te gaan samenwerken.

Gemeenten, maar ook provincies, zijn voor senioren steeds belangrijker geworden als het gaat om wonen, zorg, welzijn, zingeving en de bestrijding van armoede en eenzaamheid. Het zijn de lokale KBO-afdelingen die van oudsher voorzien in ontmoeting, ontspanning, voorlichting, educatie en individuele hulpverlening voor senioren. Van hulp bij de aangifte inkomstenbelasting, de aanvraag van toeslagen of een Wmo-voorziening, tot en met begeleiding bij zingevings- en levensvragen. In die afdelingen blijkt welke problemen senioren in hun eigen leefsituatie ervaren. De ervaringen die door deze lokale verankering worden opgehaald, vormen de basis voor een krachtige belangenbehartiging op landelijk niveau.

Hoe is deze splitsing nu precies ontstaan?

1: De Unie KBO/PCOB wilde alles centraal regelen, contributie, ledenadministratie, pr, website, etc. Vanuit Nieuwegein zou de KBO/PCOB aangestuurd worden. De Provinciale KBO’s zouden worden opgeheven. Daar waren de bovengenoemde besturen van de provincies het niet mee eens.

2: De onderlinge verhoudingen tussen de Unie en de besturen van de Provincies was meer dan behoorlijk vertroebeld. Er werd gesteld door de Unie: óf fuseren óf uit elkaar gaan.

Wat vindt de KBO Oldenzaal van dit alles? Het bestuur van de KBO Oldenzaal heeft aangegeven dat we voor een sterke landelijke ouderenbond zijn. Het zit er niet in. Helaas! Ouderen maken vaak herrie: Henk Krol, Vijftig plus, Mevr. De Haan. De Anbo die uiteen gespat is en nu de Unie KBO. We vragen ons oprecht af of er een effectieve lobby in Den Haag mogelijk is met een zo gedifferentieerde afspiegeling van senioren. Als bestuur van de KBO Oldenzaal gaan we de samenwerking op de voet volgen.

Ons inziens moet er een samenwerkingovereenkomst gesloten worden met de verschillende provincies. Die is er nog niet. De Provincie Overijssel wil op thema’s samenwerken. Maar dat is ons inziens erg kwetsbaar, gevoelig voor onenigheid en nogal vaag. Zolang de onderlinge verhoudingen goed zijn zal het wel gaan met de samenwerking, maar als het lastig wordt en er gebrek is aan geld of inzet dan moet er iets geregeld zijn om te blijven sturen. Het tweede waar we de vinger aan de pols gaan houden is de belangenbehartiging. Als bestuur van Oldenzaal hebben we voor gestemd, maar we blijven kritisch de ontwikkelingen volgen.

Hans Perik
voorzitter KBO Oldenzaal

Afbeelding
Eerste kievitsei van Overijssel gevonden 9 uur geleden
Loek Smidt, Rudi Platvoet en Peter van Esch (v.l.n.r.) maken deel uit van het team van deskundige vrijwilligers van het Belastingspreekuur.
Digitaal belastingaangifte doen wordt een fluitje van een cent 14 uur geleden
:Loat soezen den kloot op het Hulsbeek! (Tekst/foto: Martin Meijerink)
't Hoekje houdt weer Hulsbeekronde 2 mrt, 15:23
Afbeelding
Brandweer Twente zoekt voor 13 kazernes nieuwe vrijwilligers 2 mrt, 13:20
Zeker brieven, met hun formele taalgebruik en vaak complexere materie, zijn niet altijd duidelijk voor de ontvangers. Geef dit door, zo roept de gemeente op.
Gemeente Oldenzaal wil teksten verder verbeteren 2 mrt, 12:54
Afbeelding
Oldenzaal centraal in Ronde van Overijssel 1 mrt, 16:21
De introductie van het nieuwe materieel verliep ook niet bepaald vlekkeloos. Maar FNV maakt zich vooral zorgen over de personele gevolgen van Arriva's beleid. (Foto: Arriva/Lars Smook)
Dreigende staking in het OV 1 mrt, 16:18
De Stolpersteine zijn een blijvende herinnering aan de vermoorde Oldenzalers. (Tekst/foto: Martin Meijerink)
Wandel mee en ontdek de bijzondere Stolpersteine 1 mrt, 15:56