Er zijn niet altijd goede alternatieven voor handen wanneer er tekorten ontstaan. Apothekers moeten dan ook steeds vaker nee verkopen.
Er zijn niet altijd goede alternatieven voor handen wanneer er tekorten ontstaan. Apothekers moeten dan ook steeds vaker nee verkopen.

Twentse apothekers zamelen handtekeningen in voor actie

Algemeen

Ook alle Twentse apothekers zijn momenteel in actie. Onder de noemer ‘Wij slikken het niet langer’ haken ook zij aan bij de landelijke actie. Deze vraagt aandacht voor de aanhoudende medicijntekorten, medicijnwissels, vergoedingen en de diverse hieruit voortvloeiende problemen.

TWENTE - De Twentse Apothekers Organisatie TAO-TU, waar alle 121 apothekers van 66 apotheken in Twente aangesloten zijn, steunt de actie van harte. Van 19 tot en met 25 januari zullen apothekers hun cliënten oproepen om formulieren te ondertekenen waarin de Tweede Kamer wordt gevraagd aandacht te besteden aan de huidige noodlijdende situatie.

Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat er de afgelopen jaren groeiende problemen zijn op het gebied van medicijnen. Zo hebben apothekers lang niet altijd de medicijnen voor handen die mensen nodig hebben, wat ook zorgt voor de nodige irritatie aan de balies. Ook het niet vergoeden van hulpmiddelen zorgt volgens de apothekers steeds vaker voor ‘zeer schrijnende situaties.’

Sommige tekorten zijn bovendien problematischer dan andere, zo benadrukken de apothekers. Zo zijn er geen goede alternatieven voor bepaalde oogdruppels, medicatie tegen epilepsie en Parkinson. Wanneer ze er niet zijn, moet de patiënt dus zonder doen. Wat niet zonder gevolgen is, zo moge duidelijk zijn. Bovendien zijn tussenoplossingen zoals het verstrekken van andere medicijnen met dezelfde bestanddelen ook niet zonder risico; met name ouderen hebben hier moeite mee, waardoor het risico op verkeerd innemen van de medicijnen ontstaat.

Als de actie slaagt, krijgen de apothekers in Nederland 40.000 handtekeningen bij elkaar waarna het mogelijk is om door een zogenaamd burgerinitiatief de kwestie op de politieke agenda te krijgen. Ze voelen zich voor het karretje van de overheid en zorgverzekeraars gespannen, omdat ze aan de balie beleid moeten uitleggen dat ze niet steunen. “Je komt in een spagaat. Dat voelt niet prettig voor onze mensen. Juist ook omdat we dingen moeten uitleggen en toelichten die wij niet hebben bedacht,” vertelt Jacky de Wolff bestuurslid van TAO-UA en apotheker in Hengelo. Patiënten kunnen in elke apotheek een formulier invullen als ze dat willen. Het kan ook online door het actieformulier op www.weslikkenhetnietlanger.nl in te vullen.

Afbeelding
Help vogels met een nestkastje dit voorjaar 2 uur geleden
Afbeelding
Oranje Fonds zoekt buurtinitiatieven 4 uur geleden
Afbeelding
Klussendienst beter bereikbaar 22 uur geleden
Afbeelding
Koor Pur Sang zoekt projectkoorleden 23 uur geleden
Afbeelding
Toolstation Almelo helpt je verder! gisteren
Afbeelding
Digisterker maakt mensen wegwijs in de digitale wereld 28 jan, 10:00
Afbeelding
Zondagmiddagpodium: Sprookjes van Bomans 27 jan, 15:06
Afbeelding
Gemeente en partners zetten in op goed opgroeien in Oldenzaal 27 jan, 14:56