Ook het Waterschap Vechtstromen is erg blij met de regenval van de afgelopen tijd, zeker in het probleemgebied Twente met zijn hoge zandgronden.
Ook het Waterschap Vechtstromen is erg blij met de regenval van de afgelopen tijd, zeker in het probleemgebied Twente met zijn hoge zandgronden.

Neerslagtekort verder afgenomen door regenval

Algemeen

De regenval van de afgelopen tijd was gunstig voor de grondwaterstanden in de regio. Het Waterschap Vechtstromen is optimistisch over de huidige situatie en vooruitzichten.

TWENTE - Eind vorig jaar liet het Waterschap Vechtstromen al doorschemeren te hopen op een natte herfst en winter. Want: er was veel water nodig om te voorkomen dat we dit voorjaar al weer snel tegen droogte aanlopen.

Gelukkig leken de gebeden aardig verhoord bij de weergoden: er viel in Twente de afgelopen weken flink wat neerslag. Dit had als gevolg dat het neerslagtekort afgenomen is en er in de meeste beekjes ook weer echt water stroomt. Het neerslagttekort in Twente dalde van 249 naar 181 millimeter, wat nog wel boven de lijn van de vijf procent droogste jaren ligt. Daarom staan de stuwen nog steeds op zomerpeil; zo probeert men zo lang mogelijk water in het gebied vast te houden om het grondwater aan te vullen. Ook in het noordelijke deel van het werkgebied van Vechtstromen viel veel regen. Het tekort staat daar nu ruim onder de lijn van de vijf procent droogste jaren. Het Waterschap blijft dus hoe dan ook alert op eventuele problemen in de regio.

Afbeelding
Help vogels met een nestkastje dit voorjaar 1 uur geleden
Afbeelding
Oranje Fonds zoekt buurtinitiatieven 3 uur geleden
Afbeelding
Klussendienst beter bereikbaar 21 uur geleden
Afbeelding
Koor Pur Sang zoekt projectkoorleden 22 uur geleden
Afbeelding
Toolstation Almelo helpt je verder! 23 uur geleden
Afbeelding
Digisterker maakt mensen wegwijs in de digitale wereld 28 jan, 10:00
Afbeelding
Zondagmiddagpodium: Sprookjes van Bomans 27 jan, 15:06
Afbeelding
Gemeente en partners zetten in op goed opgroeien in Oldenzaal 27 jan, 14:56